1. วิธีการต่อ Instant Free WiFi กับระบบที่มีอยู่

จากรูปในกรอบสีแดงคืออุปกรณ์ที่อยู่ในชุด Instant Free-WiFi ซึ่งประกอบด้วย

  1. Mikrotik Router (แล้วแต่รุ่นที่เลือกซื้อ)
  2. Mini Controller

ลูกค้าจะต้องมีอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้ผ่าน Internet Router ของผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็น True, 3BB, AIS, CAT, TOT อยู่แล้ว อย่างเช่น ADSL, FTTX หรือ Fiber เป็นต้น จากนั้น

  1. เชื่อมต่อสายแลนจาก Port 1-4 (port ใดก็ได้) ของ Internet Router มาที่ Port 1 (หรือ Eth1 แล้วแต่รุ่น) ของ Mikrotik Router
  2. เชื่อมต่อสายแลนจาก Port 2 (หรือ Eth2 แล้วแต่รุ่น) ของ Mikrotik Router ไปที่ Mini Controller

ถือเป็นเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อใช้งานในส่วน Hardware ของตัว Instant Free WiFi แต่หากลูกค้ามีอุปกรณ์เสริมเช่น Log หรือตัวกระจายสัญญาณอื่นก็สามารถนำมาต่อเพิ่มได้ตามกรอบที่เขียนว่าอุปกรณ์เสริม