10. ระบบขายคูปอง

เราสามารถเปิด “ระบบขายคูปอง” สำหรับแพลนที่ 1 และ 2 ได้โดย

1. ไปที่เมนู “การตั้งค่าพื้นฐาน” >> “ตั้งค่าเพิ่มเติม” แล้วไปที่แท็บ “ส่วนเสริม” และเลือกเปิด “ระบบขายคูปอง”

2. ไปที่แท็บ “ภาพรวม” แล้วกดปุ่ม “บันทึก”

3. กดที่เมนู “แผงควบคุม” ด้านซ้ายมือบน เพื่อดึงเมนู “ระบบขายคูปอง” ขึ้นมา

4. สร้างแพ็กเกจใหม่ขึ้นมาโดยไปที่เมนู “ระบบขายคูปอง” >> “จัดการแพ็กเกจ”

ใส่ข้อมูลที่ต้องการให้ครบทุกช่อง จากนั้นกดปุ่ม “+เพิ่ม” เพื่อเพิ่มแพ็กเกจที่ต้องการ ทำซ้ำจนกว่าจะได้แพ็กเกจครบที่ต้องการ

5. กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกแพ็กเกจ

6. สร้างคูปองโดยไปที่เมนู “ระบบขายคูปอง” >> “จัดการคูปอง” แล้วไปที่แท็บ “สร้าง”

เลือกแพ็กเกจที่ต้องการ เลือกจำนวนคูปอง แล้วกดปุ่ม “+เพิ่ม” หากมีหลายแพ็กเกจให้สร้างคูปองให้ครบตามจำนวนและแพ็กเกจที่ต้องการ

7. กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อสร้างคูปอง จากนั้นคูปองที่สร้างได้จะถูกย้ายไปที่แท็บ “ยังไม่ได้ใช้”

8. เลือกคูปองที่ต้องการพิมพ์โดยกดเลือกที่ช่องด้านหน้า แล้วกดปุ่ม “พิมพ์” จากนั้นจะปรากฏหน้าคูปองที่พิมพ์ได้ขึ้นมา