11. แก้ไขหน้าล็อกอิน

เราสามารถปรับเปลี่ยนหน้าล็อกอินได้เอง โดยหน้าล็อกอินจะแบ่งเป็น 3 เฟรม คือเฟรม 1 (ซ้าย) เฟรม 2 (กลาง) และเฟรม 3 (ขวา) ดังภาพด้านล่าง

 

โดยเฟรมที่ต้องมีเสมอ คือเฟรม 2 ซึ่งเป็นเฟรมหลักที่จะมีช่องให้ใส่ username/password โดยเฟรม 2 และ 3 จะมีหรือไม่ก็ได้

และหากเรามีเฟรมครบท้้ง 3 เฟรม รูปแบบการเรียงตัวจะเป็น 1, 2 และ 3 ก็ต่อเมื่อเนื้อที่การแสดงผลของหน้าจอเป็น tablet หรือ desktop ที่มีเนื้อที่มากพอ แต่หากเนื้อที่การแสดงผลน้อย หรืออุปกรณ์เป็นรูปแบบมือถือ การเรียงตัวจะเป็น 2, 1 และ 3 ในแนวตั้ง ดังภาพด้านล่าง

เราสามารถเข้าไปแก้ไขหน้าล็อกอินได้โดย

1. เข้าไปที่เมนู “จัดการการแสดงผล” >> “หน้าล็อกอิน”

2. เมื่อแก้ไขหน้าล็อกอินแล้ว สามารถดูตัวอย่างที่แก้ไขได้โดยกดที่ปุ่ม “หน้าตัวอย่าง” และเมื่อแก้ไขจนพอใจแล้ว เราสามารถบันทึกหน้าที่แก้ไขโดยการกดปุ่ม “บันทึก”

*** แนะนำให้การใส่ภาพในหน้าล็อกอินใช้ขนาดภาพไม่เกิน 100KB ในแต่ละภาพเนื่องจากหากใช้ภาพขนาดใหญ่เกินไป เมื่อผู้ใช้โหลดหน้าล็อกอินอาจเกิดอาการช้า หรือหน่วงได้