12. การ Export ข้อมูลผู้ใช้

การ Export ข้อมูลผู้ใช้ออกมาเป็น Excel สามารถ Export ได้ทั้ง

  1. ข้อมูลของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนใหม่
  2. ข้อมูลคูปอง
  3. ข้อมูลการใช้งาน

หมายเหตุ : หากไม่ได้เปิดใช้งานระบบขายคูปอง หรือแพลนที่เลือกไม่สามารถขายคูปองได้ จะไม่มีข้อมูลคูปองให้ Export

โดยวิธีการ Export สามารถเข้าไปได้ทาง
1. เข้าไปที่เมนู “รายงาน” จากนั้นเลือกได้ว่าจะเข้าไปที่เมนูย่อย “ผู้ใช้ลงทะเบียนใหม่”, “คูปอง” หรือ “การใช้งาน”

2. กดปุ่ม Export ที่มุมขวามือบน