13. การเปลี่ยนรหัสผ่าน

ผู้ใช้งานในระบบนอกจากผู้ใช้ทั่วไปแล้ว จะมีอยู่ 2 ผู้ใช้ดังนี้

  1. admin – สำหรับจัดการระบบทั้งหมด
  2. mod – สำหรับเป็นผู้ช่วยในการจัดการงานทั่วไป เช่นขายคูปอง, disconnect user แต่จะไม่มีสิทธิ์จัดการระบบ

เราสามารถเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดย
1. เข้าไปที่เมนู “จัดการระบบ” >> “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

2. การเปลี่ยนรหัส admin ต้องใส่รหัสผ่านเก่าให้ถูกต้อง จากนั้นใส่รหัสผ่านใหม่ 2 ครั้งให้ตรงกัน โดยรหัสผ่านใหม่ต้องมีความยาวตั้งแต่ 8-20 ตัวอักษร จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก”

3. การเปลี่ยนรหัสผ่านของ mod ไม่จำเป็นต้องรู้รหัสผ่านเก่าของ mod เราสามารถใส่รหัสผ่านใหม่ได้เลย