2. การเชื่อมต่อคอมฯ เพื่อตั้งค่าของระบบ

การเชื่อมต่อ PC หรือ Notebook เพื่อคอนฟิกระบบสามารถทำได้ 2 ทาง คือ

  1. ผ่านสายแลน
  2. ผ่าน WiFi

เชื่อมต่อผ่านสายแลน

  1. นำสายแลนข้างหนึ่งต่อเข้ากับ Mikrotik Router ที่ Port ใดก็ได้ที่ว่างอยู่ (ยกเว้น Port 1 หรือ Eth1)
  2. นำสายแลนข้างที่เหลือมาเชื่อมต่อเข้ากับ PC หรือ Notebook

เชื่อมต่อผ่าน WiFi

  1. เชื่อมต่อ WiFi ชื่อ Instant-Free WiFi หรือชื่ออื่นๆ ที่เป็นชื่อ WiFi ที่อยู่ในระบบ Instant Free WiFi

 

เข้าหน้า Login สำหรับตั้งค่าระบบ

หลังจากเชื่อมต่อไม่ว่าจะเลือกใช้สายแลนหรือ WiFi แล้วจะขึ้นหน้า Login มาดังภาพด้านล่าง แล้วเลือก “จัดการข้อมูลส่วนตัว”

หากไม่ขึ้นหน้า Login ให้เข้าเว็บ http://controller.instant.wifi/frontend จะปรากฎหน้า Login ดังภาพ

Login ด้วยข้อมูลด้านล่าง

เลขที่บัตรประชาชน: admin

เบอร์มือถือ: admin

 

จากนั้นจะขึ้นหน้าจัดการระบบดังภาพ

 

หากขึ้นหน้านี้ก็แสดงว่าระบบพร้อมสำหรับการตั้งค่าครั้งแรกแล้ว