6. เปิดให้ใช้พาสปอร์ตลงทะเบียนได้

ในระบบ Instant Free WiFi นี้ใช้บัตรประชาชนในการลงทะเบียน แต่หากต้องการเปิดให้ใช้พาสปอร์ตในการลงทะเบียนเพิ่มด้วย ต้องเข้าไปเปิดใช้งานเพิ่มเติมก่อน

  1. ไปที่เมนู “การตั้งค่าพื้นฐาน” >> “ตั้งค่าเพิ่มเติม” และไปที่แท็บ “อื่นๆ”

เลือก “ใช้พาสปอร์ตได้” ให้เป็น “ON”

       2. ไปที่แท็บ “ภาพรวม” แล้วกดปุ่ม “บันทึก”

3. จากนั้นในหน้าลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่จะมีเมนูให้เลือกลงทะเบียนโดยใช้พาสปอร์ตได้