8. กำหนดให้ผู้ใช้ต้องยอมรับ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” ก่อนสมัครใช้บริการ

หากองค์กรของเราต้องการให้ลูกค้ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราก่อนใช้งานระบบ WiFi เราสามารถกำหนดเพิ่มเติมได้ที่

  1. ไปที่เมนู “การตั้งค่าพื้นฐาน” >> “ตั้งค่าเพิ่มเติม” แล้วไปที่แท็บ “ส่วนเสริม”

กดเลือก “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” ให้เป็น “ON”

       2. ไปที่เมนู “จัดการการแสดงผล” >> “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”

3. แก้ไข/เพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไข จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก”

หลังจากเปิดใช้งาน “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” แล้ว เมื่อผู้ใช้ต้องการสมัคร จะต้องกดยอมรับเงื่อนไขก่อนดังภาพ