วิธีการ Add Printer และแชร์ Printer

วิธีการ Add Printer และแชร์ Printer 

หลายองค์กรมักจะเจอปัญหาการใช้งาน Printer ไม่ได้ เนื่องจากเครื่อง Printer ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เช่น ในการทำงานมีคนใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง แต่มีเครื่อง Printer เครื่องเดียว และเครื่อง Printer เครื่องนั้น ยังต่อตรงอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวทำให้เครื่องอื่นๆ ใช้งานไม่ได้ จึงจำเป็นต้อง copy งานในเครื่องตัวเอง ใส่ USB Flash Drive เพื่อนำไปปริ้นส์กับเครื่องที่สามารถปริ้นได้  ซึ่งทำให้ไม่สะดวกในการทำงาน และเสี่ยงต่อการติดไวรัสเป็นอย่างมาก

จากปัญหาดังกล่าว การแชร์ Printer คือระบบเครือข่าย (Network) เดียวกัน โดยที่มีเครื่องหลักเป็นศูนย์กลางในเปิดแชร์เครื่องปริ้นเตอร์ให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่ในเครือเดียวกันสามารถใช้งานได้ร่วมกัน โดยสามารถนำไปใช้ได้ทั้ง Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 ปริ้นเตอร์ (Printer) เพื่อทำให้สะดวก และเกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน

การเชื่อมต่อ Printer เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานนั้น สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเชื่อมต่อด้วยสาย Parallel, สาย USB, สาย UTP หรือ สาย LAN และแบบไร้สาย (Wireless LAN) ดังรูป

สาย Parallel

9

 

สาย USB

10

 

สาย UTP
11

 

แบบไร้สาย (“Wireless Lan)

12


วิธีการ  Add Printer และติดตั้ง Driver Printer  (แบบต่อตรง)

การติดตั้ง Printer ที่ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราโดยตรง

1. ไปที่ Start > Control Panel > เลือก View by : Category > คลิก Hardware and Sound

1

2. ให้คลิก Add a Printer

2

3. ขั้นตอนนี้ให้เราเลือก Add a local printer คือเป็นการ Add printer ที่ได้ติดตั้งกับคอมพิวเตอร์ของเรา                                          3

4. จากนั้นให้เราเลือก use an existing port : LPT1: ตามภาพ

  • ถ้า Printer ของท่านเป็นแบบสาย USB จะเห็นเป็น USB01 หรือ USB02 ก็ให้เลือก USB)
  • ถ้า Printer ของท่านเป็น Printer แบบ TCP/IP ก็ให้เลือก แล้วเลือก TCP/IP จากนั้นก็ใส่ค่า IP address ของ Printer ลงไป (สำหรับ Printer ที่ใช้สาย LAN ในการเชื่อมต่อ)

4

5.ในหน้า Install the printer driver จะเป็นการเลือกยี่ห้อ Printer และรุ่นของที่เราจะเพิ่มลงไปใน Windows โดยให้เราเลือก Printer ที่เราต้องการเพิ่มลงไป

สำหรับใครที่หา Printer ไม่เจอ ให้เข้าไปทำการดาวน์โหลด Printer ของ แต่ละยี่ห้อใน WebSite ของแต่ละยี่ห้อให้ตรงรุ่นของเรา และทำการดาวน์โหลด Drivers ลงมาหรือจากแผ่น Driver ที่แถมมาพร้อมPrinter

จากนั้นกด Have Disk และทำการ Browser หาไฟล์ Driver .ini ของ Printer ตัวนั้นๆ 5

6.ตั้งชื่อ Printer ตามใจชอบของเราได้เลย

6

7.ให้ทำการเลือก Do not share tr

7

8.จากนั้นลง กด Print a test page และก็กด Finish เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการ Add printer บน Windows 7แล้วครับ8

 

 


วิธีการ Add Printer  (Printer ผ่านระบบ Network)

Add Printer a Network, wireless or Bluetooth printer คือ การติดตั้ง Printer ผ่านระบบ Network ภายในหน่วยงานเราหรือหน่วยงานอื่นที่มีการ Share Printer ไว้นั้นเอง
1. คลิกปุ่ม Start >> เลือกเมนู Devices and Printers

13

2. เลือกเมนู Add a Printer

14
3. ในที่นี้ให้เลือก Add a Network , wireless or Bluetooth printer แล้ว คลิกเมาส์เลือก ปุ่ม Next

15

4. ขั้นตอนนี้เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการค้นหา เครื่อง Printer ที่อยู่ในวง Network เดียวกัน ที่ถูกแชร์ไว้ ดังรูป

16

เมื่อทำการค้นหาเสร็จ ให้เราทำการเลือก เครื่อง Printer ที่เราต้องการ แล้ว คลิกเมาส์เลือกปุ่ม Next

17

5. ขั้นตอนนี้ จะแสดงชื่อของเครื่อง Printer ที่เราได้ Add ให้คลิก Next ผ่านไปได้เลย
18

6. จะแสดงหน้าต่าง Set as the default printer คือ ถามเราว่าต้องการจะตั้งเครื่อง Printer เครื่องนี้เป็นเครื่องพิมพ์หลักหรือไม่ ถ้าต้องการก็ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องว่าง แล้วให้กดปุ่ม Finish

19

เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการ Add Printer
7. เข้าที่ Start >> เลือกเมนู Devices and Printers
จะแสดงเครื่อง Printer ที่ได้ทำการ Add แล้ว
20

ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการพื้นฐานที่นิยมใช้กันทั่วไป

 

 


วิธีการ Add Printer ด้วย IP Address ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำการ แชร์ Printer

ตัวอย่าง ถ้า IP Address เครื่องที่แชร์ Printer หมายเลข IP เป็น 172.17.0.41

1. เข้าที่ Start  พิมพ์ \\172.17.0.41 แล้วกดปุ่ม Enter
21

2. จะแสดงหน้าจอของ Folder และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่ได้ทำการแชร์ไว้ ของเครื่อง IP 172.17.0.41 ดังแสดงตามรูปด้านล่าง
22

3. โดยถ้าต้องการจะ Add Printer ตัวใด ก็ให้คลิกขวา ที่ Printer ตัวนั้น แล้วเลือกเมนู Connect ดังรูป

23

แต่การ Add Printer ด้วย IP Address มักจะมีปัญหาเนื่องจาก IP Address ส่วนใหญ่มักจะถูกเปลี่ยน IP ได้ตลอดเวลา  ทำให้เราต้องมาคอย Set Printer ใหม่อยู่เสมอ การแก้ปัญหานี้ก็สามารถทำได้ โดยการ ฟิก IP Address ซึ่งการกำหนด IP จะต้องไม่เหมือนกัน

 

 


วิธีการ เป็นการ Add Printer โดยใช้ชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer name)

ตัวอย่างเช่น ถ้าชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นชื่อ aoom ก็ให้ทำดังนี้

1. เข้าที่ Start >พิมพ์ \\aoom แล้วกดปุ่ม Enter ดังรูป

24

2. จะแสดงหน้าจอของ Folder และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่ได้ทำการแชร์ไว้ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ชื่อ aoom ดังแสดงตามรูปด้านล่าง
25
3. โดยถ้าต้องการจะ Add Printer ตัวใด ก็ให้คลิกขวา ที่ Printer ตัวนั้น แล้วเลือกเมนู Connect ดังรูป
26
เป็นการเสร็จสิ้น การ Add Printer

 

 


การแชร์ Printer สำหรับ Windows 7

ขั้นตอนที่ 1

  • เข้าที่ Start >> เลือกเมนู Devices and Printers
  • คลิกขวาที่เครื่อง Printer ที่ต้องการจะแชร์ >> เลือกที่เมนู Printer properties
  • เลือกเมนู Sharing
  • ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง Share this printer จะปรากฎชื่อ Printer ที่เราต้องการแชร์ เราสามารถระบุชื่อ Printer ที่เราต้องการแชร์ได้ จากนั้นกดปุ่ม OK

เป็นการสิ้นสุดการแชร์ Printer เมื่อเข้าไปดูเครื่อง Printer ที่ทำการแชร์แล้วจะแสดงสัญลักษณ์  ดังรูป

 

 

 

 

 


อ่านเพิ่มเติม ได้ที่

http://www.oarit.rmuti.ac.th/km/index.php/knowledge/2557/computer/137-pom

http://www.windowssiam.com/how-to-add-printer-on-windows7/

http://th.wikipedia.org/wiki/printer