ติดตั้ง Anti-Virus Server

โปรแกรม anti-virus ถือเป็นหนึ่งในโปรแกรมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยที่ควรมีอยู่ใน คอมพิวเตอร์ทุกๆเครื่อง ยิ่งทุกวันนี้การติดต่อสื่อสารนั้นง่ายดายโดยผ่าน internet ด้วยแล้ว โอกาสที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือของบริษัท ห้างร้าน สำนักงานจะติดไวรัสนั้นสูงมาก และเมื่อเครื่องใดติดไวรัสซะแล้ว โอกาสที่เครื่องอื่นๆจะติดไปด้วยก็มีสูง ซึ่งก็เป็นความเสี่ยงอีกหนึ่งอย่างที่จะสูญเสียข้อมูลอันมีค่าของเราไป

ทางที่จะทำได้เพื่อป้องกันไวรัสเหล่านั้นก็คือการ update virus definition หรืออัพเดทโปรแกรมป้องกันไวรัสอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนั่นก็ถือเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมให้เครื่องทุกเครื่อง upate โปรแกรมป้องกันไวรัสอย่างสม่ำเสมอได้ ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆลงโปรแกรมป้องกันไวรัสแบบ stand-alone

มีโปรแกรมป้องกันไวรัสอีกรูปแบบหนึ่งเป็นแบบ client-server ใช้ในเครือข่ายซึ่งนิยมกันมากในองค์กรและสำนักงานเพราะมีคุณสมบัติที่ดีกว่า ดังนี้

  • ควบคุมโปรแกรม anti-virus เครื่องลูกข่ายได้ ทำให้เครื่องลูกข่ายทุกเครื่องได้รับ update อย่างสม่ำเสมอ
  • รับรายงานจากเครื่องลูกข่ายในกรณีที่เครื่องใด scan เจอหรือติดไวรัส
  • สั่ง scan เครื่องลูกข่ายทุกเครื่องได้พร้อมกันในคราวเดียว
  • ตั้ง policy สั่งให้เครื่องลูกข่ายตั้งเวลา scan ได้ทั้งหมดในคราวเดียว