ติดตั้งระบบสำรองข้อมูล แบ่งปันข้อมูล และพริ้นเตอร์เซิร์ฟเวอร์

beFirst Network เราให้บริการต่างๆเกี่ยวกับระบบแบ็กอัพ ไฟล์และพริ้นเตอร์ดังนี้

  • ติดตั้งและวางระบบแบ็กอัพ
  • ติดตั้งและวางระบบไฟล์แชร์ริ่ง ดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งที่เป็น server และ NAS
  • ติดตั้งและวางระบบพริ้นเตอร์เซิร์ฟเวอร์