Instant Kiosk (Full)

ระบบ WiFi Hotspot และออกคูปอง พร้อมล็อกอินหน้าเว็บ ที่ใช้งานง่าย ไม่ต้องเสียเวลาติดตั้ง ยืนยันตัวตนของลูกค้าด้วยการใช้บัตรประชาชน เลือกแพ็คเกจของคูปองจากแป้นตัวเลข จากนั้นพิมพ์คูปองออกจากเครื่องปริ้นเตอร์ทันที

อ่านเพิ่มเติม

WiFi Hotspot พร้อมใช้ ไม่ต้องติดตั้ง ใช้งานได้ทันที

WiFi Hotspot สำหรับออกคูปองอินเตอร์เน็ต สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลแพ็คเกจ จำกัดเวลา ความเร็วและ กำหนดจำนวนผู้ใช้งานต่ออุปกรณ์ รองรับพรบ.คอมฯ

อ่านเพิ่มเติม

ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ภายในบริษัทฯ

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ภายในบริษัทฯ, IT Support, IT Outsource, IT Helpdesk โดยผู้ชำนานและมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม