ติดตั้งระบบ Domain และ Directory Server

ระบบ Domain และ Directory บน Windows มีประโยชน์มากในการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆในสำนักงานหรือห้างร้านของเรา ตัวอย่าง ทรัพยากรหรือ object ในระบบเช่น user account, computer account หรือ printer ซึ่งระบบ doamin และ directory บน Windows (Microsoft Active Directory) สามารถบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆที่มีในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

  • กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงแฟ้มข้อมูลตามแผนก
  • กำหนดสิทธิ์การใช้งาน printer
  • กำหนดสิทธิ์การใช้งาน internet
  • กำหนดนโยบายที่จะให้ใครใช้หรือไม่ให้ใช้เครื่อง computer
  • กำหนดสิทธิ์อื่นๆ

เราสามารถช่วยท่านออกแบบและติดตั้งระบบ Active Directory ให้เหมาะสมกับสำนักงานหรือห้างร้านของท่านเพื่อให้ท่านบริหารทรัพยากรที่มี ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด