ติดตั้งระบบ Email และ Messaging Server

ระบบ Email และ Messaging เป็นระบบที่มีความสำคัญเป้นลำดับต้นๆของ application server ทั้งหมดเพราะระบบนี้เป็นระบบที่ต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารกับภายในเช่น พนักงานในสำนักงานนั้นๆเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ติดต่อสื่อสารกับภายนอก เช่น ติดต่อกับลูกค้าเป็นต้น

สำนักงานหรือห้างร้านบางแห่งอาจจะใช้บริการ Free email เช่น Hotmail, Gmail หรือ Yahoo หรือบางทีอาจเป็นระบบ email ของผู้ให้บริการเช่น CS Loxinfo หรือ KSC ซึ่งก็ไม่ผิดและบางครั้งก็เหมาะสม แต่กับบางสำนักงานหรือห้างร้านที่ต้องการระบบ email ที่มีประสิทธิภาพ สามารถควบคุม mail flow ได้ตามต้องการนอกจากนี้ยังอาจต้องการความสามารถอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ต้องการใช้ Domain ของตัวเองในการรับส่งแทนที่จะใช้ Free mail เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ต้องการผสานความสามารถของ email เข้ากับระบบเดิมที่มีอยู่แล้วเช่น ถ้ามี SharePoint ใช้อยู่อาจต้องการระบบ Microsoft Exchange ไปใช้งานร่วมด้วยเพื่อทำ workflow หรือ calendar หรือต้องการ Enterprise feature บางอย่างที่ Free mail หรือ ISP ไม่มีให้ เช่นถ้าติดตั้ง Micosoft Exchange เราก็จะได้ความสามารถดังต่อไปนี้เป็นต้น

  • บริหารจัดการ email, calendar, contact และ todo list ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม Outlook
  • ใช้งานร่วมกับโปรแกรมของ Microsoft ต่างๆเช่นใช้ร่วมกับ Sharepoint เพื่อทำ workflow
  • ใช้งานร่วมกับระบบโทรศัพท์ผ่าน IP เช่นการฝาก voice mail
  • สามารถใช้งาน email ได้ผ่าน Outlook, Web หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือ
  • Sync ข้อมูลได้สมบูรณ์เช่นลบเมล์บนมือถือไปแล้วที่ Outlook ก็จะถูกลบด้วยทันที
  • มี contact list ของสำนักงานเพื่อให้พนักงานทุกคนใช้งานร่วมกันได้และเห็นเหมือนกันทุกคน
  • มีการจัดการแบบรวมศูนย์ บริหารจัดการง่าย
  • กำหนดสิทธิ์ของผุ้ใช้แต่ละคนได้ง่าย
  • ถ้าเราซื้อ Domain มาเพิ่ม เราสามารถใช้ Domain ใหม่ร่วมกับ email ที่มีอยู่แล้วได้ทันที

เรามีประสบการณ์ในการบริหารจัดการและติดตั้ง Microsoft Exchange ดังนั้นท่านจึงวางใจได้ในประสิทธิภาพหรือถ้าท่านต้องการใช้ mail บน Linux เราก็จัดการให้ท่านได้เช่นกัน