ติดตั้ง WiFi Hotspot ที่หอพักหน้าโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

งานติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ wifi 6 ตัว พร้อมตู้ Rack 6U, Hotspot router ระบบออกคูปองขายบัตรอินเตอร์เน็ต ด้วยสัญญาแบบร่วมลงทุนกับหอพักหน้าโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ติดตั้งทุกอย่างฟรีหมด หอพักไม่ต้องเสียเงินซักบาทครับ

imageimageimageimageimage