ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ภายในบริษัทฯ

ปัญหาอย่างหนึ่งของบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ก็คือ บริษัทไม่มีพนักงานที่จะ support ด้าน IT โดยตรง ดังนั้นจึงเป็นกรณีที่พบเห็นได้บ่อยๆว่าบริษัทมีปัญหาด้าน IT เล็กๆน้อยๆ ที่ทำให้การทำงานไม่ราบรื่นและทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง เช่น IE มีปัญหาเข้าเว็บได้บ้างไม่ได้บ้าง เอาเครื่องไปลงโปรแกรมใหม่แล้วใช้งาน email ไม่ได้หรือโปรแกรม word excel ใช้งานไม่ได้ดังใจ ขึ้น error บ่อยๆ

มีบริษัทมากมายที่ประสบปัญหาแบบนี้และหากไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ หรือแก้ได้แต่ปัญหาไม่หายไป ยังกลับมามีอาการเหมือนเดิม ก็อาจมีความจำเป็นต้องใช้บริการ IT support จากผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ

บริการแบบครบวงจร

บริษัท บีเฟิร์สเน็ตเวิร์กคอนซัลติ้ง จำกัด เราให้บริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ครบวงจร ยกตัวอย่างเช่น

 • ดูแลระบบเครื่องแม่ข่าย (Server)
 • ดูแลระบบเครื่องลูกข่าย (Client)
 • ดูแลระบบเครือข่ายภายในบริษัทฯ เช่น ระบบแลนและ WiFi
 • ติดตั้งจุดแลนและ WiFi เพิ่มเติม
 • ติดตั้งระบบเครื่องแม่ข่าย (Server) เพิ่มเติม
 • จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนตัวที่เสียหาย หรือเพิ่มเติมหากบริษัทฯ มีการขยายตัว
 • จัดหา Software ลิขสิทธิ์ทั้ง Windows, Office, Anti-Virus และอื่นๆ
 • เป็นตัวกลางในการประสานงานและแก้ไขปัญหากับผู้ให้บริการ Software เฉพาะทาง เช่นโปรแกรมบัญชี หรือโปรแกรมเขียนแบบ
 • เป็นตัวกลางในการประสานงานและแก้ไขปัญหากับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
 • ให้คำปรึกษาในการปรับปรุง หรือเพิ่มเติมระบบคอมพิวเตอร์

ช่องทางในการให้บริการ

บริษัทฯ เรามีช่องทางในการให้บริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ดังนี้

 • On-Site เข้าไปบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ที่ออฟฟิศของลูกค้าเป็นจำนวนครั้ง/เดือน (ตามสัญญาที่ตกลงกัน)
 • On-Call ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาทางโทรศัพท์ (ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดอายุสัญญา) และมี Feedback กลับภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากรับทราบปัญหา
 • Remote แก้ปัญหาโดยการ Remote ไปที่เครื่องลูกค้า (ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดอายุสัญญา) และสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นส่งให้ทางอีเมล

แนวทางในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์

นอกจากการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว เรายังหาทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นให้กับลูกค้า โดยแบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ๆ ดังนี้

 1. การบํารุงรักษาแบบ Preventive Maintenance (PM)
 2. การบํารุงรักษาแบบ Corrective Maintenance (CM)

การบํารุงรักษาแบบ Preventive Maintenance (PM)    เป็นการบํารุงรักษาอุปกรณ์เพื่อป้องกันมิให้ระบบคอมพิวเตอร์เกิดความชํารุดขัดข้องในการปฏิบัติงาน โดยจะต้องทําการบํารุงรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้วยการตรวจสอบการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์และแก้ไขระบบให้พร้อมที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น

ตัวอย่างการทำงานแบบ Preventive Maintenance

เดือนที่ 1

 • เบื้องต้นจะเก็บข้อมูล spec อุปกรณ์ , software และ Requirement เพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนในการบำรุงรักษาระบบ เพื่อให้ตรงกับจุดประสงค์และหาสาเหตุเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ และส่งแผนงานพร้อมขอบเขตให้ลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจก่อนการเข้าบำรุงรักษาระบบ
 • เริ่มทำการบำรุงรักษาระบบ พร้อมรายงานและติดตามผล

เดือนที่ 2-3  เข้าบำรุงรักษาระบบตามสัญญาที่ตกลงกัน  ทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้บรรลุตามแผนงานและขอบเขตที่กำหนดไว้ในเดือนที่ 1 พร้อมแก้ไขปัญหาทั่วไป (หากพบ)

เดือนที่ 4-6  เข้าบำรุงรักษาระบบตามสัญญาที่ตกลงกัน เพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไขครบและตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า  พร้อม Training ให้พนักงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเพื่อหลีกเลี่ยงและระวังปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 

การบํารุงรักษาแบบ Corrective Maintenance (CM) เป็นการให้คำแนะนำ ซ่อมแซม ปรับปรุง และแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า ให้สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

การบำรุงรักษาแบบ Corrective นี้จะทำควบคู่ไปกับ Preventive หมายถึง Preventive ทำเป็น Guideline แบบภาพกว้างและ Corrective เป็นการลงในรายละเอียดและเพื่อให้บรรลุตามแผนที่วางไว้

 

ทำไมต้องใช้บริการ IT Support กับเรา

 • Network Diagram ของระบบเครือข่ายทั้งหมดดูแลระบบคอมพิวเตอร์ รายเดือน รายปี

 

 • ทะเบียนประวัติของอุปกรณ์ต่างๆ แต่ละชนิดดูแลระบบคอมพิวเตอร์ รายเดือน รายปี

 

 • รายงานประจำเดือนในการเข้าบำรุงรักษาระบบดูแลระบบคอมพิวเตอร์ รายเดือน รายปี