IT Support

IT Professional Service
ทุกเรื่อง IT เรามีคำตอบ
บริการดูแลและให้คำปรึกษาระบบคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี เรามุ่งมั่นที่จะมอบโซลูชั่นไอทีที่ดีที่สุดและเหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ
บริการของเรา 
บริการตรวจสอบแก้ไข ดูแลอุปกรณ์ PC/Laptop, Server และ Network โดยให้คำแนะนำ และแก้ปัญหาให้ตรงจุด พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุหลักที่เกิดขึ้น ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และตรวจสอบแก้ไขประสิทธิภาพของระบบให้ทำงานได้ต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ
เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการของเรา
Network Infrastructure
ให้บริการปรีกษาและวางระบบด้าน Network เครือข่ายไร้สาย (Wireless) และมีสาย (LAN)
System Implement
บริการด้านการติดตั้งเครื่องแม่ข่าย Windows Server และ Server อื่นๆ
IT Support & Helpdesk
บริการด้านการดูแลแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ เสมือนมีเจ้าหน้าที่ IT ประจำออฟฟิศ
Preventive Maintenance
บริการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งระบบเพื่อยืดอายุการใช้งานและปรับปรุงให้ทันสมัย
ความปลอดภัยของข้อมูล
ระบบการสำรอง และการเรียกคืนข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลไม่สูญหาย
จำหน่ายอุปกรณ์ Hardware/Software
ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมลิขสิทธิ์ต่างๆ
การให้บริการ IT Support แบ่งเป็น 2 ประเภท
Remote Support
การแก้ปัญหาด้าน IT เบื้องต้นจากระยะไกล โดยไม่ต้องเข้าไปหน้างาน
Onsite Support
การแก้ปัญหา IT เชิงลึก โดยการเข้าไปแก้ปัญหาที่หน้างานของลูกค้า
บริการ Remote Support
เป็นการรับแจ้งปัญหาการใช้งานทางโทรศัพท์ Line หรือ Email เพื่อขอความช่วยเหลือด้าน IT จากนั้นรีโมทไปที่เครื่องที่มีปัญหาด้วยโปรแกรมรีโมท เช่น Anydesk หรือ Ultra Viewer
เมื่อไหร่ควรใช้ Remote Support
เกิดปัญหาแต่ยังสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้
ปัญหาเกิดจากซอฟต์แวร์ภายในเครื่อง
ไม่ใช่เครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการเครื่องลูกจำนวนมาก
ต้องการความรวดเร็วในการแก้ปัญหา
เลือกแผนการดูแลสำหรับบริการ Remote Support
1 เดือน
300 บาท/เครื่อง/เดือน
ติดตั้งโปรแกรมออฟฟิศและโปรแกรมทั่วไป
ติดตั้งโปรแกรม Anti Virus
ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง
เซตอัพอีเมลบน Outlook, Thunderbird
เซตอัพปริ้นเตอร์ หรือสแกนเนอร์
แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ทั่วไป
ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อเดือน
3 เดือน
250 บาท/เครื่อง/เดือน
ติดตั้งโปรแกรมออฟฟิศและโปรแกรมทั่วไป
ติดตั้งโปรแกรม Anti Virus
ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง
เซตอัพอีเมลบน Outlook, Thunderbird
เซตอัพปริ้นเตอร์ หรือสแกนเนอร์
แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ทั่วไป
ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อเดือน
6 เดือน
220 บาท/เครื่อง/เดือน
ติดตั้งโปรแกรมออฟฟิศและโปรแกรมทั่วไป
ติดตั้งโปรแกรม Anti Virus
ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง
เซตอัพอีเมลบน Outlook, Thunderbird
เซตอัพปริ้นเตอร์ หรือสแกนเนอร์
แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ทั่วไป
ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อเดือน

หมายเหตุ :

  • บริการ Remote Support สามารถให้บริการได้ทั่วประเทศ
  • บริการนี้เป็นบริการตรวจสอบแก้ไข ดูแลอุปกรณ์เฉพาะ PC/Laptop ไม่รวม Server
  • กรณีไม่สามารถแก้ไขทาง Remote Support ได้และลูกค้าต้องการให้เข้าไปแก้ไขหน้างาน จะมีค่าใช้จ่ายเป็นกรณีไป (สำหรับลูกค้าภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น)
บริการ Onsite Support
เป็นการเข้าไปแก้ปัญหาด้าน IT ที่ออฟฟิศของลูกค้าเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อไหร่ควรใช้ Onsite Support
ไม่มีเจ้าหน้าที่ IT ประจำออฟฟิศ
มีคอมพิวเตอร์ใช้งานหลายเครื่อง
คอมพิวเตอร์ต้องการบำรุงรักษาเป็นประจำทุกเดือน
ต้องการคนประสานงานด้าน IT กับบริษัทภายนอกหรือ Software 3rd Party
เลือกแผนการดูแลสำหรับบริการ Onsite Support
3 เดือน
จำนวนเครื่อง ต่อเดือน
1-10 5,500 บาท
11-20 9,500 บาท
21-40 12,500 บาท
รวมบริการ Remote Support ทั้งหมด
เข้าบริการ Onsite เดือนละ 1 ครั้ง
ติดตั้ง Microsoft Windows, Office และ Software ต่างๆ
จัดทำ File Share และกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานให้กับบุคคลหรือแผนก
ดูแลเรื่องการใช้งาน Network ภายใน และภายนอก เช่น VPN และการใช้งาน Internet
ดูแลและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย เช่น Firewall หรือ Anti Virus
จัดทำระบบสำรองและกู้ข้อมูล
ตรวจสอบและกำจัดไวรัส และวางแผนและจัดทำระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันภัยคุกคาม เช่น Virus, Spam mail หรือ Spyware
เป็นผู้ประสานงานระหว่างลูกค้าและ 3rd Party เช่นผู้ให้บริการ Host หรือ Email
x จัดทำแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram)
x จัดทำบัญชีรายการอุปกร์ณ์ IT (IT Asset List)
x วิเคราะห์ ออกแบบ และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย
6 เดือน
จำนวนเครื่อง ต่อเดือน
1-10 5,000 บาท
11-20 9,000 บาท
21-40 12,000 บาท
รวมบริการ Remote Support ทั้งหมด
เข้าบริการ Onsite เดือนละ 1 ครั้ง
ติดตั้ง Microsoft Windows, Office และ Software ต่างๆ
จัดทำ File Share และกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานให้กับบุคคลหรือแผนก
ดูแลเรื่องการใช้งาน Network ภายใน และภายนอก เช่น VPN และการใช้งาน Internet
ดูแลและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย เช่น Firewall หรือ Anti Virus
จัดทำระบบสำรองและกู้ข้อมูล
ตรวจสอบและกำจัดไวรัส และวางแผนและจัดทำระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันภัยคุกคาม เช่น Virus, Spam mail หรือ Spyware
เป็นผู้ประสานงานระหว่างลูกค้าและ 3rd Party เช่นผู้ให้บริการ Host หรือ Email
จัดทำแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram)
x จัดทำบัญชีรายการอุปกร์ณ์ IT (IT Asset List)
x วิเคราะห์ ออกแบบ และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย
12 เดือน
จำนวนเครื่อง ต่อเดือน
1-10 4,500 บาท
11-20 8,000 บาท
21-40 11,000 บาท
รวมบริการ Remote Support ทั้งหมด
เข้าบริการ Onsite เดือนละ 1 ครั้ง
ติดตั้ง Microsoft Windows, Office และ Software ต่างๆ
จัดทำ File Share และกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานให้กับบุคคลหรือแผนก
ดูแลเรื่องการใช้งาน Network ภายใน และภายนอก เช่น VPN และการใช้งาน Internet
ดูแลและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย เช่น Firewall หรือ Anti Virus
จัดทำระบบสำรองและกู้ข้อมูล
ตรวจสอบและกำจัดไวรัส และวางแผนและจัดทำระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันภัยคุกคาม เช่น Virus, Spam mail หรือ Spyware
เป็นผู้ประสานงานระหว่างลูกค้าและ 3rd Party เช่นผู้ให้บริการ Host หรือ Email
จัดทำแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram)
จัดทำบัญชีรายการอุปกร์ณ์ IT (IT Asset List)
วิเคราะห์ ออกแบบ และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย

หมายเหตุ :

  • ราคานี้เป็นบริการตรวจสอบแก้ไข ดูแลอุปกรณ์เฉพาะ PC/Laptop ไม่รวม Server
  • บริการ Onsite Support สำหรับลูกค้าภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
  • ต้องการใช้บริการมากกว่า 40 เครื่อง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
  • กรณีที่ลูกค้าต้องการให้มีการทำสัญญาเป็นรายปีโดย 3 เดือนแรกเป็นสัญญา Onsite Support เมื่อระบบเสถียรหรือไม่จำเป็นต้อง Onsite แล้วในเดือนที่ 4-12 เป็นสัญญา Remote Support สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้