ติดตั้งระบบเครือข่าย LAN และ WiFi

beFirst Network รับวางระบบ LAN ในออฟฟิศไม่ว่าจะเป็นแบบมีสายทั่วไป (LAN) หรือไร้สาย (WIFI หรือ Wireless LAN) เราสามารถช่วยท่านออกแบบระบบไม่ว่าจะตั้งแต่พื้นฐานใช้งานทั่วไปหรือซับซ้อน ซึ่งมีการทำ VLAN เพื่อแบ่งผู้ใช้ออกเป็นกลุ่มหรือแผนก ทำ Routing เพื่อแยกเส้นทางการออกอินเตอร์เน็ตของแต่ละแผนก หรือติดตั้ง WIFI (Wireless LAN) ที่ไม่แค่เพิ่มความสะดวกแต่ยังปลอดภัยด้วยการ Login ไม่ว่าจะผ่านระบบ security ทั่วไปหรือ Login ผ่านเว็บ แยก SSID โดยใช้อุปกรณ์ชุดเดียวเพื่อแยกกลุ่มแขกกับพนักงานออกจากกัน

  • บริการติดตั้งระบบ LAN ในสำนักงาน แบ่ง VLan ทำ Routing เพื่อแยก Network
  • บริการติดตั้งระบบ WiFi ในสำนักงาน แยก Network, SSID เพื่อแยกพนักงานกับแขก
  • บริการติดตั้งระบบ WiFi Hotspot ในสำนักงาน หอพัก หรือโรงแรมเพื่อให้ Login ผ่านหน้าเว็บ

ติดตั้งระบบเครือข่าย LAN และ WiFi

 

รูป Network Diagram การแยก SSID ระหว่างลูกค้ากับพนักงานออกจากกัน

ติดตั้งระบบเครือข่าย LAN และ WiFi