ติดตั้งและวางระบบ Network Infrastructure

โครงสร้างพื้นฐานในระบบ IT จะประกอบด้วยหลายส่วนตามแต่ความต้องการของแต่ละบริษัทเพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น หลักๆจะประกอบไปด้วย

 • การวางระบบ network ภายในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการเดินสาย Lan หรือใช้ WiFi ก็ตาม
 • การนำเอา switch หรือ router เข้ามาเป็นตัวสำคัญในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในบริษัทเข้าหากัน
 • ถ้าบริษัทต้องการใช้งาน internet ก็อาจเพิ่มส่วนของการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันผู้บุกรุกจากภายนอก เช่น Firewall, IPS, IDS หรือถ้าต้องการความเร็วในการท่องเว็บอาจพิจารณาใช้ Proxy ร่วมด้วย
 • ถ้าต้องการให้พนักงานทำงานจากที่บ้านได้ หรือเชื่อมต่อบริษัทสาขาให้เข้ามาใช้งานทรัพยากรในบริษัทหลักได้ ก็จำเป็นต้องใช้ VPN เข้ามาเสริม
 • ถ้าต้องการใช้งาน notebook หรือ laptop ผ่านระบบไร้สายก็ต้องใช้ WiFi เพิ่ม

รูปด้านล่างเป็นโครงสร้างพื้นฐานแบบคร่าวๆที่รวมทุกข้อเข้าไว้ด้วยกัน

ติดตั้งและวางระบบ Network Infrastructure, LAN, WiFi

 

จะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญที่เราต้องมีในการวางระบบและติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐาน คือการเชื่่อมระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกันและอย่างน้อยต้องมี switch เพื่อให้เครื่องในเครือข่ายคุยกันได้ (ข้อ 1 และ 2) นอกจากนั้นเป็นระบบที่ต่อยอดถ้าเราต้องการความสามารถอื่นๆเพิ่มเติม

เมื่อเรารู้ดังนี้แล้วเราก็สามารถระบุได้ว่าสิ่งใดบ้างที่บริษัทของเราต้องการเป็นลำดับแรกและถัดๆไป ซึ่งจะสามารถทำให้เราวางแผนการพัฒนาระบบ IT ของบริษัทได้โดยควบคุมงบประมาณได้ง่าย

งานด้าน network infrastructure ที่เราให้บริการ

 • บริการติดตั้งระบบ LAN ในสำนักงาน แบ่ง VLan ทำ Routing เพื่อแยก Network
 • บริการติดตั้งระบบ WiFi ในสำนักงาน แยก Network, SSID เพื่อแยกพนักงานกับแขก
 • บริการติดตั้งระบบ WiFi Hotspot ในสำนักงาน หอพัก หรือโรงแรมเพื่อให้ Login ผ่านหน้าเว็บ
 • บริการติดตั้ง Firewall ไม่ว่าจะเป็น appliance box หรือ application install บน server(Firewall server) Windows และ Linux
 • บริการติดตั้ง Proxy server เพื่อเพิ่มความเร็วการเข้าเว็บ
 • บริการติดตั้ง Load balance/Load sharing
 • บริการติดตั้ง VPN site to site เชื่อมสำนักงานใหญ่กับสาขา
 • บริการติดตั้ง VPN client to site ให้พนักงานข้างนอกสามารถเข้าถึงทรัพยากรในบริษัทได้

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับงานแต่ละด้าน

 • LAN และ WiFi เช่นการแบ่ง VLan เพื่อแยก network ออกเป็นส่วนๆ สะดวกต่อการจัดการและป้องกันไวรัสระบาด ในส่วนของ WiFi เราอาจจะต้องการให้ลูกค้าที่มาใช้งาน WiFi ของบริษัทต้อง login ทุกครั้งผ่านหน้าเว็บ
 • Firewall, Proxy และ Internet Load Balance ทุกบริษัทควรต้องมี Firwall server เพื่อป้องกันผู้บุกรุกจากภายนอก นอกจากนี้ Firewall ที่เรามีก็อาจจะมี feature พิเศษเสริมขึ้นมาด้วยเช่น สามารถทำตัวเป็น Proxy server ได้ด้วยเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บที่เคยมีคนเข้าไปแล้ว หรืออาจจะมี feature สามารถทำ load balance internet link ได้ไม่ว่าจะเป็น ADSL หรือ Leased line เพื่อเพิ่มความเสถียรของการเข้าใช้งาน internet
 • VPN ใช้สำหรับบริษัทที่มีสาขาและต้องการให้แต่ละสาขาสามารถเข้าถึงข้อมูลของกันและกันได้ เราเรียกว่า VPN site to site หรือบางบริษัทอาจจะต้องการให้พนักงานซึ่งทำงานอยู่นอกออฟฟิศสามารถเข้าถึงทรัพยากรในบริษัทได้จากที่บ้านหรือข้างนอก เราเรียกการทำงานแบบนี้ว่า VPN client to site