เราให้บริการอะไรบ้าง

Network & Infrastructure

 • วางระบบ LAN ภายในบริษัท ห้างร้าน อาคารสำนักงานหรืออพาร์ทเม้นไม่ว่าจะเป็นแบบมีสายหรือไร้สาย(WiFi) ให้บริการตั้งแต่คุณยังไม่มีอะไรเลยจนเสร็จสิ้น หรือถ้ามีอุปกรณ์อยู่แล้วแต่อยากจัดระบบใหม่ให้เป็นระเบียบ ใช้งานง่าย แบ่ง zone การเข้าถึงข้อมูลของพนักงานแต่ละแผนกเราก็ให้บริการได้เช่นกัน
 • เชื่อมต่อบริษัทสาขากับบริษัทแม่เข้าด้วยกัน พนักงานที่บริษัทสาขาสามารถใช้งาน applications ที่บริษัทแม่ได้เสมือนอยู่ที่เดียวกัน
 • ติดตั้งระบบ Firewall เพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีจากอินเตอร์เน็ตภายนอกไม่ให้รุกล้ำเข้ามาในเน็ตเวิร์กของบริษัทได้
 • ติดตั้ง Proxy เพื่อเพิ่มความเร็วการใช้งานเว็บและใช้แบนวิตที่มีให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • ติดตั้ง load balance/load sharing สำหรับบริษัทที่มีเส้นทางออกสู่อินเตอร์เน็ตมากกว่า 1 เส้นทางเพื่อเพิ่มความเสถียรให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่มีสะดุดขาดตอน
 • WiFi Hotspot ภายในหอพัก อพาร์ทเม้น หรือโรงแรม ด้วยระบบที่เป็นมืออาชีพ พร้อมระบบเก็บล็อกตามพรบ.คอมพิวเตอร์ปี 2550

Server & Application

 • วางระบบ Domain เช่น Microsoft ActiveDirectory สำหรับบริหารจัดการทรัพยากร IT ของบริษัทจากศูนย์กลางและจัดการสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากรอื่นๆเช่น เอกสาร printer ของพนักงานแต่ละคน หรือถ้ามีระบบอยู่แล้วต้องการอัพเกรดเป็น version ล่าสุดเช่น ActiveDirectory Directory service 2008 เราก็ทำได้เช่นกัน
 • จัดตั้งระบบอีเมล์และสร้าง domain ของบริษัทเพื่อการติดต่อกับลูกค้าหรือบริษัทคู่ค้าโดยใช้ domain ของบริษัทเอง เพิ่มความน่าเชื่อถือมากกว่าการใช้อีเมล์ฟรีทั่วไป
 • ตั้งระบบ anti-virus ที่บริหารจัดการจากศูนย์กลาง ง่ายต่อการจัดการและรู้ได้อย่างรวดเร็วถ้ามีเครื่องใดเครื่องหนึ่งในระบบ เครือข่ายติด virus ขึ้นมาเพื่อการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีและปกป้องข้อมูลสำคัญของบริษัท
 • ตั้งระบบสำรองข้อมูล ไม่ว่าจะสำรองลงเทปหรือลงฮาร์ดดิสก์ ปกป้องข้อมูลสำคัญจากการสูญหายหรือเสียหายโดยไม่ตั้งใจ
 • ติดตั้ง file sharing server, print server เพื่อการบริหารข้อมูลจากส่วนกลาง ข้อมูลไม่ซ้ำซ้อนและเป็นปัจจุบันที่สุด

IT Professional Service

 • ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (IT Outsource) ภายในบริษัทฯ เพื่อให้ระบบงานของลูกค้าทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
 • จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมทั้งซอร์ฟแวร์ในราคาถูก