รู้จักกับ Passive-Wi-Fi เทคโนโลยีใหม่ที่อาจจะมาแทนที่ Bluetooth ในอนาคต

ทุกวันนี้ Bluetooth เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราเป็นอย่างมาก มันเป็นระบบเครือข่ายไร้สายที่ช่วยให้การเชื่อมต่อในระยะสั้นๆ ทำได้โดยสะดวกแถมยังประหยัดพลังงานเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ตอนนี้มีวิศวกรได้พัฒนาระบบ Wi-Fi แบบใหม่ขึ้นมา ซึ่งความสามารถของมันสามารถทำงานแทน Bluetooth ได้เป็นอย่างดี

มันถูกเรียกว่า Passive Wi-Fi ออกแบบมาเพื่อใช้งานในการรับส่งข้อมูลระยะสั้น ใช้พลังงานในการทำงานน้อยกว่า Wi-Fi 10,000 เท่า และน้อยกว่า Bluetooth LE 1,000 เท่า พัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวอชิงตัน

หลักการทำงานของมัน คือการใช้เฉพาะ Digital Baseband ที่มีอยู่ในชิพไวไฟในการทำงาน โดยแตกต่างจากการทำงานของไวไฟในปัจจุบันที่จะใช้ทั้ง Digital และ Analog RFs ในการรับส่งข้อมูล ทำให้ประหยดัพลังงานกว่ามากแม้ว่าระยะทำงานจะสั้นลงก็ตาม แต่มันก็เพียงพอที่จะทดแทนบลูทูธได้อย่างสบายๆ

ด้านความเร็วในการทำงานก็สูงกว่า Bluetooth มาก โดยทำได้ถึง 11MBps เลยทีเดียว ซึ่งทางนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้เชื่อว่ามันจะทำให้สิ่งต่างๆ ในยุค Internet of Things เชื่อมต่อกันได้อย่างยอดเยี่ยม เพราะประหยัดพลังงานกว่าและมีข้อจำกัดที่น้อยกว่าบลูทูธ