นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท บีเฟิร์สเน็ตเวิร์กคอนซัลติ้ง จำกัด มีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆของลูกค้าอย่างแน่นหนาและเป็นความลับ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการเก็บข้อมูลลูกค้าบีเฟิร์สฯ ข้างล่างนี้

นโยบายของเรา

นโยบายนี้นั้นครอบคลุมในเรื่องที่บริษัท บีเฟิร์สเน็ตเวิร์กคอนซัลติ้ง จำกัด มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ทั้งที่ได้รวบรวมและได้รับมาจากร้านค้าตั้งแต่ข้อมูลในการรับบริการของบริษัท บีเฟิร์สเน็ตเวิร์กคอนซัลติ้ง จำกัด ครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ ข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลส่วนตัวของร้านค้าหรือลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และรวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการ โดยในส่วนนี้บริษัท บีเฟิร์สเน็ตเวิร์กคอนซัลติ้ง จำกัด จะเก็บไว้เป็นความลับไม่นำไปเปิดเผยต่อสาธารณชน

บริษัท บีเฟิร์สเน็ตเวิร์กคอนซัลติ้ง จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงข้างต้นตามความเหมาะสม นโยบายของเรานั้นไม่มีผลครอบคลุมต่อร้านค้าหรือบุคคลใด ที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบหรือในความควบคุมของ บริษัท บีเฟิร์สเน็ตเวิร์กคอนซัลติ้ง จำกัด

การเก็บข้อมูลและการนำไปใช้

บริษัท บีเฟิร์สเน็ตเวิร์กคอนซัลติ้ง จำกัด จะจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลต่างๆของร้านค้าและลูกค้า ตั้งแต่เริ่มทำการสมัครใช้บริการของเรา และการใช้บริการต่างๆของเรา ในครั้งแรกที่คุณเข้ารับบริการและลงทะเบียนกับเราแล้วนั้น ข้อมูลส่วนตัวต่างๆของคุณจะไม่เป็นความลับต่อเราอีก

ทั้งนี้ บริษัท บีเฟิร์สเน็ตเวิร์กคอนซัลติ้ง จำกัด ยังจัดเก็บข้อมูลในการทำรายการต่างๆไว้ ทั้งของร้านค้าและลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสินค้าหรือบริการ และจำนวนเงิน

บริษัท บีเฟิร์สเน็ตเวิร์กคอนซัลติ้ง จำกัด จะมีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติในระบบฐานข้อมูลของเราทั้งนี้รวมไปถึง IP address ของทั้งร้านค้าและลูกค้า บริษัท บีเฟิร์สเน็ตเวิร์กคอนซัลติ้ง จำกัด จะนำข้อมูลที่ได้จัดเก็บและรวบรวมไว้ไปใช้ตามจุดประสงค์ต่างๆ ดังนี้

  1. ใช้ในการติดต่อโดยตรงกับคุณ
  2. ใช้ในการพัฒนาบริการของเรา
  3. ใช้ในการติดต่อระหว่างลูกค้าและร้านค้า
  4. ใช้เป็นข้อมูลในการยืนยันหากเกิดความเสียหายต่อเรา