ติดตั้ง Server และ Application

Server และ Applications ถือเป็นส่วนที่ต่อยอดมาจากระบบ Infrastructure และ Network อีกที ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ใช้จะสัมผัสมากที่สุดและมีความสำคัญต่อระบบและการดำเนินธุรกิจมาก เนื่องจาก server และ application นั้นถือเป็นส่วนเติมเต็มของธุรกิจและต่อยอดให้กิจการเติบโต

Application หรือโปรแกรมที่เอาไป run บน server นั้นแบ่งเป็น 2 จำพวกใหญ่ๆคือ

  1. Application ที่เกี่ยวข้องกับระบบ infrastructure เช่นระบบ Email และ Domain
  2. Application ที่เป็นโปรแกรม in-house หรือโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไปเช่นโปรแกรมบัญชี

beFirst Network เรามุ่งให้บริการที่ส่วนแรก คือ application ที่เกี่ยวข้องกับระบบ infrastructure เป็นหลักเพื่อเติมเต็มระบบ infrastructure ให้สมบูรณ์ที่สุด

งานด้าน Server และ Application ที่เราให้บริการ

  • บริการติดตั้ง server ทั่วไปทั้ง Windows และ Linux
  • บริการติดตั้งระบบ Domain เช่น Microsoft ActiveDirectory
  • บริการติดตั้งระบบ Email และ Messaging รวมทั้ง setup Email ให้กับสำนักงานที่ต้องการ email เป็นชื่อบริษัทของตัวเอง
  • บริการติดตั้งระบบป้องกัน virus แบบรวมศูนย์ ควบคุมทุกอย่างจากส่วนกลาง ไม่กระจัดกระจาย
  • บริการติดตั้งระบบสำรองข้อมูลหรือ backup เพื่อปกป้องข้อมูลที่สำคัญไม่ให้สูญหาย
  • บริการติดตั้ง File server ทั้งที่เป็น server และ NAS(Network Attach Storage)
  • บริการติดตั้ง Print server