ติดตั้งเครื่องแม่ข่าย (Server)

เราให้บริการติดตั้ง server ทั้ง Windows และ Linux เพื่อให้พร้อมที่จะลง application ที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น

  • Windows Server 2000
  • Windows Server 2003
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2012
  • Linux Redhat
  • Linux Ubuntu

นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบปฏิบัติการสำหรับ workstation เช่น Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 อีกด้วย