Instant Kiosk (Full)

ระบบ WiFi Hotspot และออกคูปอง พร้อมล็อกอินหน้าเว็บ ที่ใช้งานง่าย ไม่ต้องเสียเวลาติดตั้ง ยืนยันตัวตนของลูกค้าด้วยการใช้บัตรประชาชน เลือกแพ็คเกจของคูปองจากแป้นตัวเลข จากนั้นพิมพ์คูปองออกจากเครื่องปริ้นเตอร์ทันที

อ่านเพิ่มเติม