การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสาขา (VPN)

VPN คืออะไร
VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายนอกอาคาร (WAN – Wide Area Network) เป็นระบบเครือข่ายภายในองค์กร ซึ่งเชื่อมเครือข่ายในแต่ละสาขาเข้าด้วยกัน โดยอาศัย Internet เป็นตัวกลาง มีการทำ Tunneling หรือการสร้างอุโมงค์เสมือนไว้รับส่งข้อมูล มีระบบเข้ารหัสป้องกันการลักลอบใช้ข้อมูล ก่อนหน้านี้ VPN เหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่เพราะต้องมีการลงทุนที่ค่อนข้างมากและอุปกรณ์มีราคา แพง แต่ปัจจุบันค่าเชื่อมต่อ internet มีราคาถูกลงมาก bandwidth ก็สูง นอกจากนี้อุปกรณ์ network สำหรับทำ VPN ก็มีราคาไม่แพงเหมือนแต่ก่อน ทำให้บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีสาขาสามารถนำเทคโนโลยีนี้มาใช้เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรได้

ทำไมถึงต้องใช้ VPN
เนื่องจากปัจจุบันการติดต่อสื่อสารถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากขึ้น เรื่อยๆ โดยถ้าเราต้องการการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยระหว่าง Network บริการที่ดีที่สุดคือ การเช่าสายสัญญาณ (leased line) ซึ่งจะทำการเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์คของเราด้วยการใช้สายสัญญาณตรงสู่ปลายทาง ทำให้มีความปลอดภัยสูงเพราะไม่ต้องมีการใช้สื่อกลางร่วมกับผู้อื่น และมีความเร็วคงที่ แต่การเช่าสาสัญญาณนั้นใข้อเสียคือ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการนั้นสูงมาก เมื่อเทียบกับความเร็วที่ได้รับ ซึ่งบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นคงไม่สามารถทำได้

เทคโนโลยี VPN ได้เข้ามาเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากได้ใช้สื่อกลางคือ Internet ที่มีการติดตั้งอยู่อย่างแพร่หลายเข้ามาสร้างระบบ network จำลอง โดยมีการสร้างอุโมงค์ข้อมูล (Tunnel) เชื่อมต่อกันระหว่างต้นทางกับปลายทาง ทำให้เสมือนว่าเป็นระบบ network เดียวกัน สามารถส่งข้อมูลต่างๆที่ระบบ network ทำได้ โดยข้อมูลที่ส่งนั้นจะถูกส่งผ่านไปในอุโมงค์ข้อมูล ทำให้มีความปลอดภัยสูง ใกล้เคียงกับ leased line แต่ค่าใช้จ่าในการทำ VPN นั้นต่ำกว่าการเช่าสายสัญาณมาก

แต่เนื่องจาก VPN มักจะทำงานบนเครือข่าย internet ราคาถูกอย่าง ADSL เป็นหลัก ฉะนั้นประสิทธิภาพที่ได้จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับ leased line ได้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับราคาที่ต้องจ่ายแล้ว VPN ก็ยังถือเป็นเทคโนโลยีที่คุ้มค่าที่สุดอยู่ดี

beFirst Network รับติดตั้ง VPN site-to-site เพื่อเชื่อมต่อบริษัทแม่กับสาขา ทำให้พนักงานในบริษัทสาขาสามารถเข้ามาใช้งานทรัพยากรในบริษัทแม่ได้เหมือน อยู่ที่เดียวกัน หรือติดตั้ง VPN client-to-site เพื่อเปิดช่องทางให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้าน โรงแรมหรือที่ใดในโลกให้เชื่อมเข้ามาใช้งานทรัพยากรในบริษัทได้

  • บริการติดตั้ง VPN site-to-site เชื่อมสำนักงานใหญ่กับสาขา
  • บริการติดตั้ง VPN client-to-site ให้พนักงานข้างนอกสามารถเข้าถึงทรัพยากรในบริษัทได้

การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสาขา VPN